Boka Besiktning av bil

Vad är bilbesiktning?

Att besikta sin bil är i Sverige obligatoriskt för samtliga fordonsägare. Att besikta bilen i tid är ett måste, bland annat för att bilförsäkringen ska gälla. Förutom att bilförsäkringen inte är giltig utan en besiktning, är en annan anledning till att man genomför dessa kontroller för att säkerställa att bilarna inte har några allvarliga brister eller tekniska fel - fel som riskerar att leda till allvarliga olyckor. Det är således en säkerhetsåtgärd för att minska antalet trafikolyckor som beror på tekniska fel eller brister i bilens konstruktion.

Avregleringen av bilprovningen

Första gången en avreglering av bilprovningen beslutades var under Bildtregeringen 1994, men den nya socialdemokratiska regeringen hann riva upp beslutet innan det skulle träda i kraft 1995. 2007 togs frågan upp på nytt av Riksrevisionen. Debatten var igång, och Alliansregeringen genomförde till slut en avreglering 2010. Statliga ägda AB Svensk Bilprovnings monopol avskaffades, och andra företag tilläts nu genomföra fordonsbesiktningar, givet en ackreditering från Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac).

Följder av avregleringen

Det blev fler stationer för besiktning, men hur ser det ut med kvaliteten? Transportstyrelsen följer upp detta genom stickprov på stationer. Myndigheten konstaterar att de nya företagen följer reglerna i samma omfattning som före reformen. Andelen underkända personbilar har en något avtagande trend sedan reformen, men förändringen är bara någon procentenhet och genomsnittet ligger på mellan 25 och 30 procent. En studie på svenska data visar att det finns en effekt av att konkurrensen gör det lättare att få sin bil godkänd. En brist i studien är dock att den inte kontrollerar för hur kvaliteten på bilflottan har utvecklats.

När ska bilen besiktas?

Bilar ska besiktas varje år, med undantag för helt nya bilar som inte behöver besiktas de första 36 månaderna, och andra gången efter 24 månader från första besiktningen. Veteranfordon som är över 50 år är besiktningsbefriade. Besiktar man inte sitt fordon i tid, får det automatiskt körförbud och man straffas med böter om man blir stannad av polisen. De senaste besiktningsreglerna gäller från den 20 maj 2018. Dessa besiktningsregler gör att slutsiffran i registreringsnumret inte längre bestämmer när det är dags för besiktning, som det var tidigare. I stället ska personbilar och lätta lastbilar med en totalvikt på max 3 500 kg, kontrollbesiktas enligt följande:
- Första gången senast 36 månader efter att fordonets togs i trafik för första gången
- Andra gången 24 månader efter den första besiktningen.

Därefter ska fordonet besiktas senast 14 månader efter föregående kontrollbesiktning. Om du är osäker på när ditt fordon ska besiktas kan du enkelt se det på transportstyrelsens hemsida. Fyll i ditt registreringsnummer för att visa besiktningsdatum. Besikta i tid - undvik körförbud Du måste själv hålla koll på när det är dags att besikta bilen. De flesta besiktningsföretag skickar ut meddelande, men de måste inte göra det - så ansvaret ligger på dig. Om du inte besiktar bilen i tid får du automatiskt körförbud. Bilen får då bara köras kortast lämpliga väg till en verkstad för reparation samt till besiktningsföretag för kontrollbesiktning, under förutsättning att bilen är påställd. Om bilen är avställd får du bara köra kortast lämpliga väg till ett besiktningsföretag.

Vad kostar en bilbesiktning?

Att besikta bilen är i dagsläget ingen större kostnad. Snittpriset ligger på 460 kronor, men med en stor spridning. Vissa stationer erbjuder priser under 320 kronor.

Hur boka besiktning?

Att hitta bilbesiktning är i dagsläget betydligt enklare än förut, men faktum är att det enda som är bättre än enkelheten är utbudet och möjligheten att få tid. Det finns gott om samlingssidor där du enkelt kan söka efter närmaste station för bilbesiktning, och samtidigt få reda på vilka företag du kan vända dig till.

Monopolet för fordonskontroll togs bort för några år sedan, vilket ledde till att privata aktörer kunde ta del av denna marknad. Företag som Besikta, Opus, Dekra, Carspect & Bilprovningen är några av de största, men det finns även mindre (om än fler) privata aktörer. Företag som vill utöva kontrollbesiktning måste ansöka om ackreditering hos Swedac för att få bedriva bilbesiktning.

Skiftet från en ensam aktör på marknaden till att flera aktörer konkurrerar om kunderna har påverkat vårt beteende, särskild unga personer som är bilägare för första gången. Människor som kommer ihåg tiden när det enbart var Bilprovningen som fanns som alternativ tenderar att fortsätta välja dem, trots alla nya aktörer på marknaden.

Vad kontrolleras vid en bilbesiktning?

  1. Bilens stomme - En säker bil kräver en stabil stomme. Det är trots allt den bärande konstruktionen som alla komponenter vilar på. Vid besiktningen kontrolleras det därför att stommen inte blivit utsatt av svår rost eller har andra brister som såsom sprickor.
  2. Hjul och styrsystem - på samma sätt som bilens stomme är en vital del av konstruktionen, är det även viktigt att hjul och styrsystem fungerar felfritt. Man kontrollerar därför att däcken är i bra skick och att mönsterdjupen är på en godkänd nivå.
  3. Miljö - idag ställs det allt högre krav på att fordonens utsläpp inte får vara för höga. Därav kontrolleras bilens avgasutsläpp och jämförs med gällande gränsvärden.
  4. Drivsystem - till bilens drivsystem hör allt från motor till el-, avgas- och drivsystem, vilka grundligt undersöks för att identifiera eventuella brister.
  5. Kommunikation - att kunna "kommunicera" med dina medtrafikanter är viktigt för att undvika en kollision. Med anledning av detta kontrolleras bilens blinkers, belysning (både hel och halv), tuta, spolarvätska och varningstriangel.
  6. Bromssystem - att bromsarna fungerar felfritt och har en god effektivitet kan i vissa situationer vara skillnad på liv eller död. Med anledning av detta kontrolleras det att bromsarnas funktion och effektivitet är som de bör.
  7. Karosseri - säkerhet är som nämnts av största vikt vid besiktningar. Därför kontrolleras också bilens karosseri, vilket inkluderar säkerhetsbälten, vindrutor och dörrar.

Vanligaste felen på besiktningen

Självklart finns det en hel del andra fel som kan leda till återbesök, men dessa kan vara lite svåra att lista eftersom de kan skilja sig från bil till bil. Om du har en äldre bil så kan t.ex. rost ställa till det rejält. Andra vanliga fel är drivknutar som glappar, krängningshämmare som inte längre hämmar krängningar. I dagens moderna bilar så är sällan för höga utsläppsvärden något att oroa sig för, men i äldre bilar så kan även detta bli en ovälkommen överraskning.

Finns det fel på bilens bromssystem och man får en anmärkning på det, blir bilen underkänd och måste komma tillbaka på en efterkontroll. I värsta fall får bilen inte ens köras från besiktningsstationen, utan måste bogseras till verkstad.

En extra kontrollbesiktning kostar onödiga pengar. Därför är det bra att åtgärda alla fel man kan upptäcka själv innan.

Enkla saker att byta själv

Innan man ska ta sin bil till besiktningen bör man göra en snabb genomgång för att upptäcka eventuella fel som enkelt går att åtgärda själv. Det kan handla om att byta strålkastarlampor, positionsljus eller skyltbelysning - helt enkelt fel som är onödiga att få underkänt för. Dessa fel kräver oftast inte en extra kontrollbesiktning, utan hamnar om man har tur under "bra att veta" i besiktningsprotokollet.

Lampor är oftast enkelt att byta själv, men det finns andra saker som är vanliga att få anmärkningar på, som kräver både mer kunskap och kostar mer att åtgärda.

Vad är registreringsbesiktning?

Det är en besiktning som genomförs innan du får börja köra med direktimporterade fordon, ombyggda fordon eller ett oregistrerat fordon som skall tas i bruk. Du kan inte försäkra en bil som inte är registreringsbesiktigad, eftersom de som ska besiktiga bilen inte har alla uppgifter om bilen innan dess.

Besikta eller besiktiga - Vad heter det?

Vad säger man egentligen - vad är korrekt? Besikta eller besiktiga? Kollar man i en svensk ordbok så finns båda orden med och har så gjort bra länge. Men varför blir det så att man ibland använder uttrycket besikta, inte bara i folkmun utan även i skrift från företag i branschen? Förklaringen kan vara att vi helt enkelt är människor, och människor är av naturen lata. Vi säger hellre den enklare varianten besikta istället för besiktiga, och när stora företag använder sig av den mindre korrekta benämningen så är det helt enkelt för att en människa har valt att skriva så. I slutändan så rekommenderar både språkrådet och Transportstyrelsen att man använder besikta. Transportstyrelsen har valt besikta med hänvisning till följande - "Vi rekommenderar besikta. Det är kortare och hänger ihop med besiktning liksom det enkla sikta."